o-nas

Założycielem Pracowni Architektonicznej i jej właścicielem jest mgr inż. arch. Dariusz Dunajski. Jest on też głównym architektem posiadającym uprawnienia projektowe branży architektonicznej bez ograniczeń oraz branży konstrukcyjnej, a także uprawnienia budowlane do kierowania budową. Dariusz Dunajski jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów i Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Szanowny Kliencie tutaj możesz sprawdzić przynależność arch. Dariusza Dunajskiego do W-MIA oraz WMIIB.  
Kładziemy duży nacisk na dobór jak najlepszych współpracowników. Są to doświadczeni specjaliści oraz branżyści m.in. w zakresie architektury,  konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projektów drogowych, projektów zieleni, geodezji, geologii, ocen oddziaływania na środowisko, organizacji ruchu, kosztorysowania inwestycji, a także rzeczoznawcy  budowlani.
Ponadto Pracownia posiada stałą pomoc prawną świadczoną przez współpracującego z nami radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawnych procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym w prawie budowlanym. Szczegóły znajdziesz tutaj.
Na bieżąco, w miarę rosnących potrzeb Klientów, poszerzamy grono ekspertów współpracujących z Pracownią.

Naszymi atutami są:

kwadracik DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i obsługi inwestycji, w tym opracowania projektów budowlanych, ich administracyjnego przeprowadzenia i realizacji w terenie. Zajmujemy się budownictwem, m.in. mieszkaniowym: jedno i wielorodzinnym, usługowym i przemysłowym, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, sakralnych i innym, a także adaptacją projektów typowych (katalogowych). Na przestrzeni lat wykonaliśmy projekty budowlane na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i podmiotów administracji publicznej.

kwadracik KOMPLEKSOWOŚĆ

Naszym atutem docenianym przez Klientów jest wszechstronność i kompleksowość świadczonych usług. Nie tylko przygotowujemy projekt, ale także uzyskujemy wszelkie konieczne uzgodnienia, m.in. rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wszystkie opinie i ekspertyzy, a także decyzje administracyjne związane z jego realizacją; w ramach udzielonego pełnomocnictwa działamy za Klienta przed organami administracji publicznej. Prowadzimy również nadzór autorski nad projektem oraz kierujemy budową. Do tego przygotowujemy - w razie potrzeby - świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Wykonujemy również wizualizacje obiektów. Nasza Firma oferuje także sprzedaż projektów typowych ze wszystkich ogólnopolskich katalogów projektów gotowych. Dzięki naszej bogatej i różnorodnej ofercie sprawnie i solidnie zapewniamy Klientowi w pełni profesjonalną obsługę od wspólnego pochylenia się na koncepcją

kwadracik TERMINOWOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

Chcemy zapewnić Klientowi jak najwyższą jakość świadczonych usług. Do każdego projektu, bez względu na jego przedmiot czy wartość, zawsze przykładamy najwyższą wagę. Naszymi priorytetami są solidność, rzetelność i terminowość.

kwadracik INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Nasz sukces w relacjach z Klientami opieramy przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki działalności, celów i potrzeb danego Klienta. Dbamy o to, aby każdy z Państwa czuł, że oddał się w ręce profesjonalistów, którzy wsłuchują się w Państwa potrzeby i oczekiwania. Dlatego też znaczącą rolę przypisujemy opracowaniu koncepcji architektonicznej, który byłby zgodny z Państwa oczekiwaniami, a przez to - wspólnie z Państwem  - wypracowujemy optymalny i funkcjonalny projekt, szyty na miarę każdego Klienta.

Zapraszamy do współpracy!