NASZA OFERTA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

WYKONUJEMY PROJEKTY

DOMY MIESZKALNE

Projektujemy domy mieszkalne: jedno i wielorodzinne (tzw. projekty indywidualne). Projekty te przygotowane są pod indywidualnego Klienta, co w praktyce oznacza, że są dostosowane do potrzeb,  oczekiwań i gustu konkretnego Klienta. Projekty indywidualne zawierają rozwiązania architektoniczne, technologiczne i materiałowe dostosowane do każdego przypadku, tak aby powstała przyjazna i wygodna przestrzeń dla całej Twojej Rodziny.
Dzięki temu projekty indywidualne są szyte na miarę każdego Klienta!

Wykonujemy również projekty rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy już istniejących budynków.

 

Przykładowe realizacje:

więcej projektów >

DOMY WARMIŃSKIE

Projektujemy Domy Warmińskie nawiązujące w swojej konstrukcji oraz wykorzystywanym naturalnym materiałom  (typu drewno, kamień, czerwona cegła) do dawnego budownictwa charakterystycznego dla architektury regionalnej Warmii i Mazur. Połączenie starego stylu warmińskiego z nowoczesnymi  rozwiązaniami architektonicznymi,  współczesnymi standardami budowy oraz zastosowaniem technologii nowej generacji daje wyjątkowy, niepowtarzalny efekt.

Wykonujemy również przebudowy, rozbudowy i adaptacje starych budynków na domy regionalne, tak aby wpisywały się w lokalne otoczenie oraz krajobraz.

 

Przykładowe realizacje:

więcej projektów >

BUDYNKI KOMERCYJNE

Projektujemy nowoczesne budynki oraz modernizujemy istniejące obiekty (w tym dokonujemy zmiany  sposobu użytkowania) stosując niebanalne, kreatywne rozwiązania, tak aby obiekty spełniały oczekiwania Klienta, w szczególności w zakresie  funkcjonalności, użytkowości  i estetyki.
W ramach tej kategorii  wykonujemy m.in. projekty:

 • obiektów handlowych (m.in. pawilonów handlowych),
 • obiektów biurowych,
 • obiektów usługowych,
 • obiektów przemysłowych,
 • obiektów produkcyjnych,
 • budynków gospodarczych,
 • obiektów technicznych (magazyny, hale itp.).

Przykładowe realizacje:

więcej projektów >

ZABYTKI

Wykonujemy projekty modernizacji zabytków, a także ich adaptacji na różne cele, w tym cele usługowe oraz mieszkaniowe (zmiana sposobu użytkowania).
Dodatkowo wykonujemy inwentaryzacje oraz opinie o stanie technicznym obiektów zabytkowych.

Przykładowe realizacje:

więcej projektów >

ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH

Wykonujemy również adaptacje oraz zmiany projektów typowych/gotowych (z katalogu), dostosowując je m.in. do ukształtowania terenu gdzie ma powstać budynek. W tym zakresie współpracujemy z wieloma firmami oferującymi sprzedaż takich projektów, pośrednicząc w ich zakupie, dzięki czemu nasz Klient może uzyskać atrakcyjne rabaty i upusty.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

PONADTO WYKONUJEMY PROJEKTY:

 • domów energooszczędnych (pasywnych),
 • obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych (pensjonaty, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne itp.),
 • obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, domy kultury, budynki urzędów itp.),
 • obiektów sportowych  (m.in. boiska),

 

 

 • obiektów służby zdrowia (przychodnie, gabinety stomatologiczne itp.),
 • budynków sakralnych,
 • budynków gospodarstwa rolnego,
 • garaży,
 • elementów małej architektury (ogrodzenia, altany, pergole itp.),
 • inne.

Uwaga: Wycenę projektów przygotowujemy bezpłatnie

USŁUGI PRZEDPROJEKTOWE:

 • inwentaryzacje budynków
  (w tym zabytków),
 • opinie o stanie technicznym obiektów,
 • ekspertyzy i analizy,
 • pomoc w wyborze działki budowlanej,
 • przygotowanie koncepcji lub szkiców projektowych.

USŁUGI PROJEKTOWE:

 • indywidualne projekty budowlane,
 • adaptacja oraz zmiany projektów typowych
  (katalogowych),
 • projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących  budynków,
  zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali,
 • indywidualne projekty wykonawcze,
 • projekty kolorystyki elewacji obiektów,
 • załatwianie formalności
  (uzyskanie decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń organów administracji publicznej i innych podmiotów)
  - szczegóły poniżej.

INNE USŁUGI:

 • sprzedaż projektów typowych (katalogowych),
 • nadzór autorski budowy,
 • nadzór techniczny budowy,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
 • kierowanie budową jako kierownik budowy,
 • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
 • sporządzanie kosztorysów i studiów wykonalności, wizualizacje obiektów.

Dodatkowo w ramach naszej oferty - działając w imieniu Inwestora (na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa) - uzyskujemy wszelkie niezbędne dokumenty formalno - prawne wymagane do rozpoczęcia prac projektowych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in.:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • warunki techniczne podłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
 • decyzje zezwalające na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych
  (uzyskanie zgody i warunków na połączenie działki z drogą),
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych,
 • warunki gruntowo - wodne
  (uzyskanie niezbędnych map oraz badań geotechnicznych gruntu; sprawdzenie konieczności i ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego),
 • zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
 • decyzje środowiskowe,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • oraz wiele innych dokumentów wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zapraszamy do współpracy!