MOK ORAZ URZĄD GMINY W TARCZYNIE


Rok:
2010
Powierzchnia użytkowa: 2579,10 m2
Lokalizacja: Tarczyn, woj. mazowieckie

Przy kształtowaniu zabudowy przyjęto założenie, że projektowany obiekt będzie budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Podpiwniczenie wyeliminowano ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Natomiast ilość kondygnacji przyjęto mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo i skalę historycznej zabudowy Tarczyna.

PENSJONAT NAD JEZIOREM UKIEL
PRZEJŚCIE GRANICZNE,GRZECHOTKI